speaker-info

Informasjon for talere på EHiN 2018 / Speaker information EHiN 2018

Takk for at du deltar på EHiN som foredragsholder!

I år rommer konferansen over 130 foredragsholdere. Det vil være enkelt å finne frem på selve konferansestedet Oslo Spektrum. Her vil det både være helpdesk og frivillige som kan hjelpe deg. Det er viktig at du  gjør deg kjent med tilgjengelig informasjon.

  • Praktisk informasjon: du får snart tilsendt en mail med praktisk informasjon. Her finner du blant annet EHiN-slides, teknisk veiledning og beskrivelser samt link til registrering.
  • Registrering: Alle som er invitert av programkomiteen får en egen mail om dette. Ellers må du registrere deg selv på linken du får tilsendt.
  • Info på nett: sjekk om informasjonen og bilde av deg på nett stemmer. Se også at tittel og ingress til presentasjonen din er riktig. Hvis ikke, send mail til nard@ikt-norge.no. På programmsiden finner du tidspunkt og rom du skal snakke i.

Last ned slides her

Thank you for participating as a speaker on EHiN!

There will be over 130 speakers at this years conference. Navigating trough the conference area will be easy, we have a helpdesk as well as volunteers who are there to help you out. It is still important that you read all available information.

  • Practical Information: you will soon get a mail with practical information. Here you will also find a template for EHiN powerpoint slides and a link to the registration.
  • Registration: All speakers invited by the program committee will recieve an email with registration information. Remember, you have to register with the link you recieve.
  • Information on our website: please help us make sure all information about you online is correct. See if the bio and picture is all right, and if there is a title and a short description of your presentation. If not, send it to nard@ehin.no. Remember to also check when and where you will be speaking.

Download slides here