Christian Bason

Christian Bason er leder for Dansk Design Center og lidenskapelig opptatt av å bedre offentlig sektors evne til å imøtekomme innbyggernes og samfunnets behov. Han har vært en pioner på dette området og gitt råd til regjeringer over hele verden om innovasjon i offentlig sektor. I sin keynote vil han komme med refleksjoner om fremtidens helsefelt og hvordan vi kan komme i dialog med fremtiden.

Helsesektoren står overfor massive endringer. Den demografiske utviklingen, den raske utviklingen av nye teknologier og strukturelle endringer gjør at vi allerede må vurdere de fremtidige mulighetene for vekst og velferd.

Fra 2007 til 2014 var Christian leder for MindLab, den danske regjeringens innovasjonsteam, og fra 1998 til 2006 var han konsulent i Rambøll Management med ansvar for rådgivning innen organisering og ledelse.

Christian har skrevet en rekke artikler og blogger, blant annet på Harvard Business Review, Stanford Social Innovation Review og Monday Morning. Han er forfatter av syv bøker om design, innovasjon og ledelse, inkludert Leading Public Design (2017), Form the Future (2016), Design for Policy (2014) og Leading Public Sector Innovation (2010). Christian gjesteforeleser ved Oxford Saïd School of Business, European School of Administration, Copenhagen Business School og Aarhus University.


Related Sessions

View full schedule