Startup – OLD

Startup

En viktig del av konferansen er å få kompetanseutveksling mellom teknorevolusjonen og helsesektoren, fordi god og meningsfull innføring av teknologi er sentral i all strategi for fremtidens helseprosesser. Dette innebærer også mangfold og utveksling på flere nivå. EHiN 2018 ønsker å gi plass og eksponeringsmulighet for alle. Vi er opptatt av spirende bedrifter og startups!

Det tilbys bedrifter uten store finansielle muskler, men med gode løsninger, partnerpakker og ulike plasseringsmuligheter.

Meld deg på konferansen

Jeg ønsker å holde foredrag

Innovation Hub/Spirende utstilllere