submit-form

Call for Speakers submission form
FAQ :

 • Du kan både foreslå deg selv eller andre som foredragsholder.
 • Du kan sende inn forslag til  tema du er opptatt av og mener er viktig for EHiN/Norge
 • Presenter innspillet så godt som mulig, slik gir du programkomiteen best  grunnlag for å vurdere ditt innspill
 • Har du tidligere holdt lignende foredrag eller skrevet artikler om emnet, send oss gjerne link i teksten her til filer/presentasjoner
 • Legg gjerne inn stikkord  for hva temaet omhandler. F.eks. Sikkerhet, personvern, velferdsteknologi, psykisk helse, helsedata mm.
 • Send dine innspill før 8. juni. Jo tidligere et forslag kommer inn, desto større sjanse er det for å blir med.
 • Alle vil få svar ila juni

English:

 • You may suggest anyone, including yourself as a speaker.
 • Feel free to suggest any topic you think is important for ENiN or Norwegian healthcare
 • A thorough and concise description will give the programme committee the best basis to evaluate your suggestion.
 • If you have written papers or held talks covering the topic earlier, please provide links to the texts and presentations.
 • Please add keywords related to the topic.
  e.g. Security, Privacy, Welfare Technology, Psychic Health, Health Data etc.
 • Remember to submit before June 8th.
  Submit as soon as possible to increase you chance of being considered.
 • Everyone will get an answer by end of June.