Program

Norsk:

Vi jobber for tiden med å gjøre i stand årets program.

Det er mange foredragsholdere, speakere og paneldeltakere som skal delta. Dette tar tid å få på plass. Grunnet Covid-19, og problemene pandemien har medført kom vi senere i gang med planleggingen og koordineringen av årets konferanse, og vi jobber så fort vi kan med å organisere programmet.

Årets program blir fylt opp fortløpende.

Det kan forventes svært mange spennende temaer innenfor digital helse, på likt vis som i fjor:

https://ehin2019.wpengine.com/programme/

English:

We are currently working on this year's program.

There are a lot of speakers and panel participants, it all takes time to organize. Due to Covid-19, and the problems the pandemic has caused, planning and coordination of this year's conference started at a later date than anticipated. We are working as fast as we can to organize and publish the program.

The program will be updated frequently.

You can expect a similar setup to last years program, with many exciting topics from the world of digital health:

https://ehin2019.wpengine.com/programme/


Loading