Alfhild Stokke

Moderator

Alfhild Stokke, avdelingsdirektør for helsefaglige kodeverk og terminologi, Direktoratet for e-helse.

Alfhild Stokke er avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse og har ansvar for helsefaglige kodeverk og terminologi. Hun er utdannet innenfor IT og ledelse, og har lang erfaring innen standardisering og digitalisering i helsesektoren. Avdeling helsefaglige kodeverk og terminologi har ansvar for Nordisk Klassifikasjonssenter (NordClass) inn mot WHO, Styringsgruppe for NPU samt arbeidet i SNOMED international der hun har rollen som Vice Chair i General Assembly hvor 39 land deltar. Alfhild Stokke inngår i divisjon Styring og Samhandling i Direktoratet for e-helse.