Olav Isak Sjøflot

Olav er avdelingsdirektør for avdeling helseregistre i Helsedirektoratet