Taran Borge

Taran er seksjonssjef i Direktoratet for e-helse i avdeling for helsefaglige kodeverk og terminologi