Anne Kari Haugdal

Kommunalsjef helse og velferd, Verdal kommune

Anne Kari Haugdal er kommunalsjef helse og velferd i Verdal kommune. Hun har ansvar for Institusjonstjenesten, legetjenesten, Hjemmetjenesten, Bo- og dagtilbudtjenesten og NAV. Fra Samhandlingsreformen ble innført i 2012, er helse- og velferdstjenestene i kontinuerlig utvikling og endring hvor målet er å løse samfunnsoppdraget slik at kommunens innbyggere er sikret framtidsrettet helse- og velferdstjenester. Verdal bo- og behandlingssenter med 132 institusjonsplasser sto ferdig i 2020, og byggetrinn 2 er under prosjektering.

Velferdsteknologi er en viktig del av tjenesteutviklingen, hvor målet er å bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet for tjenestemottakerne.

Anne Kari har flere styreverv, og er nestleder i Helseledernettverket i Trøndelag. Hun representerer de Trønderske kommunene i Fag- og prioriteringsutvalget, et felles prioriteringsorgan for e-helseområdet som er en del av den kommunale samstyringsmodellen. Sammen med representanter fra Trondheim kommune, representerer hun også kommunene som har tatt i bruk Helseplattformen i felles beslutningsgruppe.

Anne Kari er utdannet førskolelærer, familieterapeut, veileder og har master i innovasjon- og kunnskapsledelse. Hun har bred erfaring innen sosialtjenester, miljøterapi, konsulentvirksomhet, undervisning, rus og psykisk helsetjenester og ledelse.


Relaterte sesjoner