dagene

1. og 2. juni - Trondheim

Tusen takk for en fantastisk konferanse - Husk at alle sesjoner er tilgjengelig digitalt

Opptak og presentasjoner finner du i Tappin, den digitale plattformen til konferansen: plattformdagene2023.tappin.live
Hvis du har en digital eller fysisk billett finner du innloggingen på mail ved å søke "Tilgang til Plattformdagene", eller trykke "Forespør nytt passord" på lenken. Har du ikke billett kan du kjøpe tilgang via billettsiden.

Hvordan driver man innovasjon og læring på store plattformer i helse?

EHiN er en arena med fokus på fremtidens helsetjenester, og transformasjonen til teknologidrevne systemer med brukeren i sentrum. I ti år har EHiN vært Norges mest besøkte møteplass for e-helse.

I samarbeid med våre partnere utvikler EHiN nye formater og nye møteplasser. Sammen med Helseplattformen, Sundhedsplatformen og Danmarks ambassade settes det opp en todagers møteplass i Trondheim med fokus på læring og innovasjon på plattform-løsninger.

Foto: Åge Hojem/Trondheim Havn
Foto: Åge Hojem/Trondheim Havn

Mål: Å forstå hvordan sykehus, kommuner og et innovasjons-økosystem kan dra nytte av en plattform som bidrar til trygge, effektive og mer likeverdige helsetjenester for innbyggerne

1.

Hvilke erfaringer har kommunehelsetjenesten i Midt-Norge gjort seg så langt, og hva er potensialet på sikt?

Trondheim var først ut våren 2022, og en rekke andre har fulgt etter frem mot sommeren 2023. Her presenterer vi gevinster og utfordringer som utkrystalliseres etter det første driftsåret og har innlegg som tar for seg utviklingen fremover.

Hva kan vi ta med oss videre i arbeidet med digitalisering og innovasjon i kommunehelsetjenestene for å møte den demografiske bølgen som vi ser konturene av?

2.

Hva kan helsetjenesten i Midt-Norge og Sundhedsplatformen i Danmark lære av hverandre?Her presenterer vi situasjonen i Danmark etter innføring ved Region Hovedstaden og Region Sjælland i 2015 og frem til i dag, samt erfaringer fra St. Olavs ett halvår etter innføring.

Kan vi realisere positiv transisjon fra utfordrende innføring til reell gevinstrealisering?


3.

Hvordan skape rom for innovasjon i samspill mellom de store plattformene og skandinaviske leverandører?

De store journalsystemene som leveres fra helseplattformene er både utfordrende og muliggjørende for annen helseindustri. Erfaringsdeling fra danske leverandører som over en årrekke har utviklet nye forretningsmodeller og norske leverandører som står i startgropen.

Kan plattformene legge til rette for innovasjon og åpne veien til globale marked med flere tusen sykehus og flere hundre millioner pasienter?

Våre partnere: