Terje Bremnes

Strategisk rådgiver i Helse Vest IKT

Terje Bremnes er virksomhetsarkitekt og strategisk rådgiver i Helse Vest IKT. Han har hovedfag i informatikk fra Universitetet i Bergen, og tilleggsutdanning innen strategi og organisasjon fra Norges Handelshøyskole.

Terje har hatt flere roller innen IT og digitalisering i foretaksgruppen i Helse Vest siden 2002, blant annet som mangeårig arkitekturansvarlig i regionen. Han har et hovedfokus på strategi og virksomhetsarkitektur, og er spesielt opptatt av helhet, endringsevne og et skarpere fokus på dataene for å møte de strategiske målene og utfordringsbildet helsetjenesten står overfor.

Terje representerer også Helse Vest i Nasjonalt utvalg for fag og arkitektur (NUFA).


Relaterte sesjoner