Øystein Døhl

Seniorrådgiver hos Trondheim kommune

Øystein Døhl har bakgrunn som samfunnsøkonom med en phd innenfor helseøkonomi. Han er i dag seniorrådgiver hos Trondheim kommune og forsker på NTNU. Øystein har over 20 års erfaring med bruk av helsedata til analyse og planlegging av kommunale helsetjenester. Forskningsområdene har i hovedsak vært helseøkonomisk evaluering av langtidsoppfølging av pasienter med tjenester både fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. I perioden 2019-2022 var han delprosjektleder for Trondheim kommune sitt innføringsprosjekt for Helseplattformen, med ansvar for kommunens anvendelse av data fra Helseplattformen. Hovedområdet hans i dag er hvordan kommunene best kan forberede seg på de store demografiske endringene de kommende 15-20 årene.


Relaterte sesjoner