Kaspar Cort Madsen

Enhedschef for SP hos Bispebjerg Hospital

Kaspar Cort Madsen, Bispebjerg Hospital, er uddannet Sygeplejerske og Master i Sundhedsinformatik og har arbejdet med implementering af Sundheds-it i regionerne og på hospitalerne siden 2004.

De sidste mange år primært med Sundhedsplatfomen/Epic i Danmark hvor han har været med fra kravspecifikation og udbudsproces til konfiguration og implementering, herunder med Projektledelse af områderne Anæstesi, Operation, Kardiologi og Medicoteknisk Integration, samt de første tværregionale Optimeringsprojekter.

Siden 2018 enhedschef for SP og Digitalisering på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital med særligt fokus på avanceret og teknologisk udvikling op imod det nye Bispebjerg Hospital som forventes færdigt 2025.

Derudover en del af ledelsen af Region Hovedstadens Domæne for Kliniske Systemer samt klinisk udviklingsansvarlig for Brugerrettigheder generelt i Sundhedsplatformen.


Relaterte sesjoner