EHiN Podcasts

EHiN Podcasts

EHiN står for E-helse i Norge, og er Norges største konferanse med fokus på digitalisering av helsesektoren.

Konferansen ble startet av Helse- og omsorgsdepartementet og IKT-Norge, med et felles mål om å få kompetanseutveksling mellom teknologirevolusjonen og helsesektoren. Innføring av ny teknologi er sentral i all strategi for fremtidens helseprosesser.

I år har EHiN startet sin egen podcast. Nedenfor ligger den første episoden om videokonsultasjon. Fremtidige episoder vil bli lagt ut her.

Episode 1: Videokonsultasjon

Dette er den første podcasten i regi av EHiN, og temaet er videokonsultasjon.

Ideen om kommunikasjon via internettet kommer fra tidlig på 90-tallet. Likevel tok det nesten 30 år OG en pandemi som stengte ned hele landet, før videokonsultasjon ble et allment brukt verktøy. Fra å i 2019 være rundt 200 fastleger som tilbydde tjenesten for sine pasienter, tok det bare en uke for at resten av Norges legekontorer skulle gjøre det samme.

Korona har skapt store forandringer i samfunnet, og ikke minst i helsetjenestene. Legene var ekstremt utsatt for smitte, og det samme var pasientene som hadde time. Videokonsultasjon ble da en fenomenalt verktøy for å takle denne situasjonen, men hvordan ble det tatt imot av leger? Hva med innbyggerne? Hvorfor har det tatt så lang tid å få innført videokonsultasjon? Vi har invitert Steinar Pedersen, Svein Willassen, Ingrid Ross, Kjartan Olafsson og Inger Klippen til å ta en prat med oss om videokonsultasjon, med hver sin unike bakgrunn, som grunder, lege, innbygger og politiker. 

Intervjuer er Nard Schreurs.

(Beklager for noen deler med litt dårligere opptak).

Fullversjon av alle intervjuene finner du nedenfor:

Steinar Pedersen

Svein Willassen

Ingrid Stenstadvold Ross

Kjartan Olafsson

Inger Klippen