EHiN Webinarer

EHiN Webinarer

EHiN har startet en serie med webinarer og podcaster, som setter søkelyset på ulike aspekter innenfor digitalisering av helse. EHiN (E-Helse i Norge) er en plattform for å diskutere fremtidens helseutfordringer på tvers av offentlig og privat sektor. EHiN har en lang tradisjon med å håndtere ulike temaer med en redaksjonell tilnærming for å skape en god balanse i dialogen. I november avholdes EHiN som nasjonal konferanse på Norges Varemesse i Lillestrøm. Les mer på EHiN.no.

Våre webinarer

EHiN Webinar - Nordic Health 2030: Mot et preventivt og datadrevent samfunn

29. oktober - Kreftforeningens Vitensenter & på nett

Temaet til dette webinaret er basert på konklusjonene i rapporten Nordic Health 2030. Hvordan skaper vi en bærekraftig og mer forebyggende helsesektor, slik at vi kan videreføre de gode helsetjenester vi har i Norden videre i en digitalisert samfunn?
Vi får en introduksjon av Nordic Health 2030 av prosjektleder Bogi Eliasen, fra Copenhagen Institute for Future Studies.
Deretter har vi en samtale med noen norsk aktører, blant dem Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, Lilly Ann Elvestad, Generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), og og Hilde Nagell, Tankesmien Agenda og forfatter av boken "Digital Revolusjon - hvordan ta makten og friheten tilbake".

Avlsutningvis forteller Lars Münter om et nordisk prosjekt: "Pockets of the Future". Dette vil kjøres uken etterpå "Nordic Virtual Campaign, 2-6 November 2020", med følgende temaer:

 •     Community & City Cases
 •     Startup & Scaleup Cases
 •     Research & Innovation Cases
 •     Digital & Data Cases
 •     Collaboration & Partnerships
Copenhagen Institute of Future Studies gjennomførte i 2019 en prosess med en 30-talls helseeksperter som resulterte i visjonen for en mer integrert, datadreven og forebyggende helsesektor som vi skal bygge i dette tiåret. Finner vi en felles mål er det lettere å velge veien fremover for oss alle - klinikere, innbyggere, kommuner politikere og næringsliv.

 

Mer om Nordic Health 2030: https://ehin.no/artikler/nordic-health-2030-process-summary/

EHiN Webinar - Big Tech i helse: Medspiller eller utfordrer?

8. oktober - Kreftforeningens Vitensenter & på nett

De store tek-gigantene posisjonerer seg med store investeringer og satsinger innen helserelaterte bransjer. Tall fra Bloomberg (Alsberg, 2020)* viser at de fem store: Facebook, Apple, Google, Microsoft og Amazon (FAGMA) er verdsatt til 66 500 mrd NOK og opplever kraftig vekst.

Både Apple og Google har flere store forskningsinitiativer sammen med anerkjente aktører der de anvender data fra forbrukerteknologi (apper, smartklokker etc). Amazon gjør store oppkjøp innen bl.a. farmasi, kunstig intelligens og diagnostikk. Flere tilbyr også teknologi rettet mot tradisjonelle helsetjenester. Tematikken rundt Big Tech er ytterligere aktualisert i forbindelse med pandemien. Google presenterte nylig sine foreløpige resultater fra Fitbit-studien der de har utviklet en metode for å forutse covid19-sykdom via Fitbit-armbånd. Big Tech kom også på banen i utviklingen av apper for smittesporing og utfordret de norske myndighetenes egen smitteapp, Smittestopp.

Hva er ambisjonene til de store tech-gigantene innenfor helsesektoren, og hva vil deres posisjonering innen helse bety i en norsk kontekst?

 • John Halamka, leder digital strategi og AI-prosjekter for Mayo Clinic.
 • Leif Nordlund, AI Research, Medical Imaging & Genomics, NVIDIA
 • Ingeborg Frøysnes, Politisk Rådgiver, IKT-Norge, (tidligere det norske AI-selskapet Anzyz)
 • Lasse Durucz, CapGemini, (tidligere Microsoft)
 • Erling Nordbø, Daglig leder i Aleap
 • Moderatorer: Karl Vestli, Direktoratet for e-helse, Nard Schreurs, EHiN

Dette webinaret organiseres i samarbeid med Direktoratet for e-helse.

 

*Alsberg, O. (2020). USAs teknologisektor er verdt mer enn alle børsselskaper i Europa. E24. https://e24.no/boers-og-finans/i/P9WLw5/usas-teknologisektor-er-verdt-mer-enn-alle-boersselskaper-i-europa

EHiN Webinar - Helsedata: Gull eller gråstein?

16. september - Kreftforeningens Vitensenter & på nett

Denne måneden har Norsk Helsenett (NHN) inngått en kontrakt for å realisere neste steg i Helseanalyseplattformen.

Denne plattformen skal være en sikker teknisk plattform som gir “store gevinster til samfunnet ved at tilgangen til norske helsedata forenkles”.

Med Helseanalyseplattformen knyttes dataene sammen, og tilgangen forenkles på tvers av registre. Dette er svært viktig for helsesektoren og næringslivet, sier administrerende direktør Johan Ronæs i NHN i en pressemelding.

Han tilføyer at Helseanalyseplattformen vil gi store gevinster for både samfunnet og for enkeltpersoner.

I Helsenæringsmeldingen beskrives det at “tilgang til og videre bruk av data innsamlet av det offentlige, for eksempel helsedata, kan bidra til næringsutvikling og utvikling av nye, bedre og mer effektive løsninger.”

Er forventningene til bruk av data realistiske? Forsvarer de eventuelle effektene de store investeringene? Og hvem skal eie dataene, offentlig sektor, vi som innbyggere, eller kommersielle selskaper?

Deltakere (de vil komme inn fortløpende):

- Erle Refsum - Legeforeningen it-utvalg og Avdeling for helseledelse og helseøkonomi på UiO
- Stein Olav Skrøvseth, leder Nasjonalt senter for e-helseforskning
- Vibeke Binz Vallevik, leder BigMed og DNV GL
- Marthe Standeren, SAS Institute
- Hilde Langseth, Janus Serum Bank, Kreftregisteret
- Rolf Christian Jonasson, Fagdirektør Helsedata Folkehelseinstituttet

EHiN webinar - Digital kompetanse hos klinikere

31. august - Kreftforeningens Vitensenter & på nett

Det finnes et hav av muligheter til å bruke teknologi i helse - men hva gjør det med klinikere og helsepersonell som skal ta i bruk de digitale løsningene? 

Det ligger en sterk forventning i at teknologi skal løse mange av utfordringene i helsesektoren. Men hvordan skal de som jobber i helsesektoren lære seg å jobbe med de nye løsningene? 

Som en sykepleier skriver: "Har akkurat vore i møte i ein og ein halv time for opplæring og sjekk av virtuelle møterom. Men er det noen som har tatt for seg kva “VR i møte” egentlig krever av kompetanse og ressursbruk?"

Da pandemien i mars slo til som verst ble tusenvis av helsepersonell kastet inn i haste-digitaliseringsprosessen, der bruken av blant annet videokonsultasjoner ble hverdagens nye arbeidsverktøy for mange på kort tid. Det ble en ilddåp for mange digitale løsninger. 

Et par måneder har gått siden nedstengingen av samfunnet og pandemiens verste hergjinger. Men bruken av digitale verktøy i helse er kommet for å bli. Å anskaffe nye digitale verktøy er en ting - men opplæring, fornuftig bruk, og å strukturere dem inn i en arbeidsflyt er noe helt annet. 

Det gjenstår å se hvordan bruken av digitale verktøy, og digital kompetanse hos klinikere og helsepersonell utvikler seg med tiden. En ting er sikkert - med den digitale omstruktureringen av helsepersonells hverdag trengs det høynet kompetanse på feltet.

I webinaret møter dere bl.a:

Janne Herholdt Dugstad (Institutt for sykepleie- og helsevitenskap)

Jon-Torgeir Lunke (Seniorrådgiver i avdeling utredning Direktoratet for e-helse)

Jo Cranner (Seniorrådgiver i Norsk Sykepleierforbund)

Nicolas Øyane (Lege og leder for Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL))

Mads Andreas Jonassen (Sykepleier og kundeutvikler i Dignio)

Thomas Smedsrud (Lege og medisinsk direktør i DIPS)

Dette EHiN Webinaret er utarbeidet i dialog med bl. a. Direktoratet for e-helse, Legeforeningen og Sykepleierforbundet. Sammen tar vi diskusjonen på Kreftforeningens Vitensenter mandag 31. august. Det strømmes også gratis på våre hjemmesider. 

Webinar19aug

EHiN webinar - Hva er en konsulent?

Unødvendig bruk av offentlige midler eller nødvendig kompetanse?

19. august - Kreftforeningens Vitensenter & på nett

Sommeren 2020 ble preget av debatter rundt bruk av konsulenter innen helse – særlig gjaldt dette Direktoratet for e-helse sitt økende konsulentbruk, men det gjelder også andre offentlige instanser.

Men hva er egentlig en konsulent? Og hva er dens rolle? Er det dyrt å bruke konsulenter - eller koster det mer å ansette folk i faste stillinger? Og hvor lenge kan en konsulent jobbe i samme stillingen? Hvor mye ansvar kan hun eller han ta for retningen av prosjekter før det blir uansvarlig, eller til og med ulovlig?

Det er mange spørsmål som må besvares.

Det er uavklart hvem som eier den faglige kompetansen som bygges opp i en konsulentstilling. Samtidig ser vi en rask teknologiutvikling som trenger høy kunnskap for å håndteres. Kan alle offentlige etater sitte med nok kompetanse til enhver tid?

Dette og mer vil vi snakke om onsdag 19. august mellom 10-12. Direktoratet for E-helse og IKT-Norge har bekreftet at de deltar - men flere vil følge.

"I juni avholdt IKT-Norge sitt eHelseforum i Vitensenteret til Kreftforeningen, der bransjen fortalte Stortinget om sine tanker rundt Akson. Vitensenteret vil være stedet for flere webinarer med EHiN." Foto: Monica Michelsen, IKT-Norge

Hva: Seminar/webinar i regi av EHiN

Om: Hva er en konsulent - ulike roller i digitaliseringen

Hvem: Direktoratet for E-helse, IKT-Norge, ulike konsulentselskaper, representanter fra helseregioner, andre.

Hvor: Vitensenteret til Kreftforeningen *, Kongensgate 6, Oslo, og digitalt via nett

Det legges ut en åpen stream neste uke for å følge med webinaret.

* avhengig av reguleringen rundt COVID-19 er det ca 30 fysiske plasser tilgjengelig. Webinaret vil være tilgjenglig online etter selve sendingen.