Hopp til innhold

EHiN Webinarer

EHiN har startet en serie med webinarer og podcaster, som setter søkelys på ulike aspekter innenfor digitalisering av helse. EHiN (E-Helse i Norge) er en plattform for å diskutere fremtidens helseutfordringer på tvers av offentlig og privat sektor. EHiN har en lang tradisjon med å håndtere ulike temaer med en redaksjonell tilnærming for å skape en god balanse i dialogen. I november avholdes EHiN som nasjonal konferanse. Les mer på EHiN.no.

E-helse etter valget

Høsten 2021 velger Norge en ny regjering. De fire neste årene vil ha stor påvirkning på hvordan Norges helsesektor digitaliseres. Vi ønsker å gi et startskudd for en debatt om hvordan digitalisering av helse skal gå videre – når den neste regjeringen skal ta over ansvaret. Det gjør vi gjennom et kombinert eHelseforum (for medlemmer…
Se webinaret

Kunstig intelligens i kreftforskning

Det forventes at artifical intelligence, AI, eller på norsk kunstig intelligens, KI, vil innta store deler av samfunnet vårt i løpet av det neste tiåret. I fjor kom regjeringen med en egen melding hetende «Strategi for kunstig intelligens». Der kommer det fram at KI er teknologi som kan få stor betydning for samfunnsutviklingen. Den kan…
Se webinaret

Sosial innovasjon

For å løse fremtiden helseutfordringer er vi avhengig av teste og utvikle nye forpliktende arbeids- og samarbeidsmodeller, samtidig som digitale plattformer skaper helt nye muligheter og forutsetninger for frivillig innsats. Samarbeidet mellom Nyby og Kreftforeningen viser hvordan vi i fellesskap både utvikler modeller og tar i bruk verktøy for å gripe noen av disse mulighetene.…
Se webinaret

Veikart til 2025 – På vei til 2030?

I en rapport fra Copenhagen Institute of Future Studies skisseres en mulig vei til en Nordisk modell for digitalisering av helse. Rapporten tar for seg at dagens velferdssamfunn i Norden må bygges inn i et bærekraftig system for helse. I desember 2020 publiserte Direktoratet for e-helse en oppdatert versjon av “Veikart for nasjonale e-helseløsninger” for…
Se webinaret
Scroll til toppen