Hopp til innhold

EHiN Webinarer

EHiN har en serie med webinarer og podcaster, som setter søkelys på ulike aspekter innenfor digitalisering av helse. EHiN (E-Helse i Norge) er en plattform for å diskutere fremtidens helseutfordringer på tvers av offentlig og privat sektor. EHiN har en lang tradisjon med å håndtere ulike temaer med en redaksjonell tilnærming for å skape en god balanse i dialogen. I november avholdes EHiN som nasjonal konferanse. Les mer på EHiN.no.

Gentesting – billetten til livreddende behandling

Hvis du ikke kan se strømmen her, gå inn på: https://youtu.be/A2OUfF-A69E Målrettet kreftbehandling som retter seg mot kreftens genetiske sårbarheter kan være mer effektiv, presis og skånsom enn annen behandling. En gentest kan derfor for mange kreftpasienter være billetten til livreddende behandling.  Særlig stor gevinst vil det være for pasienter med kreft som har rukket…
Se webinaret

Kontrolltårn – veien til innovasjon

Pandemien har vist at kapasiteten i dagens helsevesen er sprengt. Perspektivmeldingen viser at det blir flere eldre og flere vil få kreft. Det er behov for å jobbe på nye måter dersom fremtidens pasienter skal få den behandlingen de trenger. I dette seminaret setter vi søkelys på innovasjon. Oslo universitetssykehus skal ved hjelp av innovasjonspartnerskapet…
Se webinaret

Anbefalinger til helseministeren

På EHiN 2021 holdt Ingvild Kjerkol sin første offentlige tale i sin nye rolle som helse- og omsorgsminister. Tarje Bjørgum fra Abelia var raskt ute med en kommentar: «Kjære helseminister – var dette alt?« I dette webinaret oppsummerer vi visjonene til statsråden, og kommer med innspill om hvordan hun kan ta digitalisering videre. Se hele…
Se webinaret

Kan teknologi løse sykepleiermangelen?

Norge mangler ifølge tall fra Sykepleierforbundet 7000 sykepleiere. Ifølge Statistisk sentralbyrå kan tallet bli så høyt som hele 28 000 i 2035. I hvilken grad kan ny teknologi erstatte sykepleiere? Kan ny teknologi hjelpe sykepleiere med å gjøre oppgavene raskere? Hvordan kan ny teknologi gjøre at sykepleiere kan bruke mer av sin tid på primæroppgavene…
Se webinaret
Scroll til toppen