Hopp til innhold

EHiN Webinarer

EHiN har startet en serie med webinarer og podcaster, som setter søkelys på ulike aspekter innenfor digitalisering av helse. EHiN (E-Helse i Norge) er en plattform for å diskutere fremtidens helseutfordringer på tvers av offentlig og privat sektor. EHiN har en lang tradisjon med å håndtere ulike temaer med en redaksjonell tilnærming for å skape en god balanse i dialogen. I november avholdes EHiN som nasjonal konferanse. Les mer på EHiN.no.

Helsedata – Gull eller gråstein?

Denne måneden har Norsk Helsenett (NHN) inngått en kontrakt for å realisere neste steg i Helseanalyseplattformen. Denne plattformen skal være en sikker teknisk plattform som gir “store gevinster til samfunnet ved at tilgangen til norske helsedata forenkles”. Med Helseanalyseplattformen knyttes dataene sammen, og tilgangen forenkles på tvers av registre. Dette er svært viktig for helsesektoren…
Se webinaret

Digital kompetanse hos klinikere

Det finnes et hav av muligheter til å bruke teknologi i helse – men hva gjør det med klinikere og helsepersonell som skal ta i bruk de digitale løsningene?  Det ligger en sterk forventning i at teknologi skal løse mange av utfordringene i helsesektoren. Men hvordan skal de som jobber i helsesektoren lære seg å…
Se webinaret

Hva er en konsulent?

Unødvendig bruk av offentlige midler eller nødvendig kompetanse? Sommeren 2020 ble preget av debatter rundt bruk av konsulenter innen helse – særlig gjaldt dette Direktoratet for e-helse sitt økende konsulentbruk, men det gjelder også andre offentlige instanser. Men hva er egentlig en konsulent? Og hva er dens rolle? Er det dyrt å bruke konsulenter –…
Se webinaret
Scroll til toppen