Hopp til innhold

EHiN Webinarer

EHiN har en serie med webinarer og podcaster, som setter søkelys på ulike aspekter innenfor digitalisering av helse. EHiN (E-Helse i Norge) er en plattform for å diskutere fremtidens helseutfordringer på tvers av offentlig og privat sektor. EHiN har en lang tradisjon med å håndtere ulike temaer med en redaksjonell tilnærming for å skape en god balanse i dialogen. I november avholdes EHiN som nasjonal konferanse. Les mer på EHiN.no.

Forskning og helsenæring

Forskningsrådet ønsker bedre samarbeid mellom helsenæringen og forskningsinstitusjonene. Er næringsliv og forskning og god kombinasjon? I den helt ferske IMPRESS-studien fra OUS ser man på genprofilen til kreftpasienter, og matcher dem med såkalte off-label-medikamenter (medikamenter som i utgangspunktet ikke er godkjent for deres sykdom). I forbindelse med studien skal det både bygges opp nasjonal infrastruktur…
Se webinaret

Nordic Health 2030 – Mot et preventivt og datadrevent samfunn

Temaet til dette webinaret er basert på konklusjonene i rapporten Nordic Health 2030. Hvordan skaper vi en bærekraftig og mer forebyggende helsesektor, slik at vi kan videreføre de gode helsetjenester vi har i Norden videre i en digitalisert samfunn?Vi får en introduksjon av Nordic Health 2030 av prosjektleder Bogi Eliasen, fra Copenhagen Institute for Future Studies.Deretter…
Se webinaret

Big Tech i helse – Medspiller eller utfordrer?

De store tek-gigantene posisjonerer seg med store investeringer og satsinger innen helserelaterte bransjer. Tall fra Bloomberg (Alsberg, 2020)* viser at de fem store: Facebook, Apple, Google, Microsoft og Amazon (FAGMA) er verdsatt til 66 500 mrd NOK og opplever kraftig vekst. Både Apple og Google har flere store forskningsinitiativer sammen med anerkjente aktører der de…
Se webinaret

Helsedata – Gull eller gråstein?

Denne måneden har Norsk Helsenett (NHN) inngått en kontrakt for å realisere neste steg i Helseanalyseplattformen. Denne plattformen skal være en sikker teknisk plattform som gir “store gevinster til samfunnet ved at tilgangen til norske helsedata forenkles”. Med Helseanalyseplattformen knyttes dataene sammen, og tilgangen forenkles på tvers av registre. Dette er svært viktig for helsesektoren…
Se webinaret
Scroll til toppen