Hopp til innhold

EHiN Webinar: E-helse etter valget

Se webinaret her:

Har du spørsmål til webinaret? Send dem til webinar@ehin.no!

Høsten 2021 velger Norge en ny regjering. De fire neste årene vil ha stor påvirkning på hvordan Norges helsesektor digitaliseres.

Vi ønsker å gi et startskudd for en debatt om hvordan digitalisering av helse skal gå videre – når den neste regjeringen skal ta over ansvaret. Det gjør vi gjennom et kombinert eHelseforum (for medlemmer i IKT-Norge) og et EHiN webinar (åpent for alle).

Dette kan gi innspill til politikerne for å danne politiske tanker rundt dette viktige temaet.

Vi deler det i to. Første delen er eHelseforum for IKT-Norges medlemmer. Bransjen kommer med innspill om hvordan de ser at kompetansen fra næringslivet bør involveres i de store løpene innen modernisering av helse.

Den andre delen er åpent for alle. Her inviterer vi flere organisasjoner, som Sykepleierforbundet, Legeforeningen, Kreftforeningen og flere for å komme med gode innspill til de politiske partiene.

Representanter fra stortinget får sjansen til å svare.

eHelseforum logo
Registrer deg her.

09:00-10:30 IKT-Norges eHelseforum

It-bransjen kommer med innspill (korte innlegg) og politikerne kan svare på dem – men også notere.

Deltakere:

 • Petter Østbye, Sectra
 • Leif Arne Brandsæter, Visma
 • Anders Melby, CheckWare
 • Morten Andresen, Imatis
 • Fredrik Gulowsen, NYBY
 • Petter Risøe, Diffia
 • Hans Jacob Moe, TietoEvry
 • Thomas Smedsrud, DIPS
 • Erik Lahnstein, Cisco

10:30-12:00 EHiN webinar 

Med blant annet Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Kreftforeningen, forskningsmiljøer og andre.

Deltakere:

 • Ketil Widerberg, Oslo Cancer Cluster
 • Kjartan Olafsson, Legeforeningen
 • Jo Cranner, Sykepleierforbundet
 • Anders Tunold-Hanssen, Nordic Interoperability Project
 • Toril Østvold, NITO
 • Kristin Weideman Wieland, KS
 • Fredrik Syversen, IKT-Norge
 • Thomas Axelsen, Kreftforeningen
 • Tuva Moflag, Arbeiderpartiet
 • Camilla Strandsskog, Høyre
 • Torill Eidsheim, Høyre
 • Kjersti Toppe, Senterpartiet

Temaer:

 • Innovasjon og helsedata
 • Store it-prosjekter – eller smidig utvikling
 • Akson, hjemmeovervåking, Helseplattformen, Helseanalyseplattformen
 • Sikkerhet og personvern
 • Hvordan beholder vi ønsket kvalitet i helsetjenester og velferdsstaten
 • Rollen til og utviklingen av næringsliv
Scroll til toppen