Hopp til innhold

EHiN Webinar: Kan teknologi redde velferdsstaten?

Se webinaret her:

Har du spørsmål til webinaret? Send dem til webinar@ehin.no!

Teknologien kan bidra til at vi opprettholder en nordisk velferdsmodell i fremtiden, skriver Jo Cranner i en kronikk i Agenda Magasin*.

Dette er et gjengående tema – samfunnsmodellen i Norden er under press fra ulike sider. Nye økonomiske modeller, digitalisering og store globale krefter er blant faktorene.

Også innen helse står velferdsmodellen under press. Tanken om helsetjenester som er like for alle, uansett hvor i samfunnet eller landet en befinner seg, blir utfordret. Ikke minst fordi det er en mangel på ressurser til å følge opp alle eldre, alle kronikere og alle de nye persontilpassede behandlingsmetodene.

Tarje Bjørgum i Abelia skriver i en kronikk i Dagens Medisin at «Dagens helsetjeneste er kostbar, og det er få år til den ikke vil klare å levere de tjenestene folk forventer. Norske helseutgifter nærmer seg 400 milliarder kroner i året. Totalt bruker vi ca. 70.000 kroner på helse per innbygger, og det før alle kostnader til koronahåndtering legges til. Det er ingen tegn til at veksten vil avta.»
Bjørgum mener at helsenæringen kan bidra til å fange opp de økte kostnadene.

I rapporten Nordic Health 2030 (av Copenhagen Institute of Future Studies) skrives det:

«A need for a radical redesign of how we deliver, practice, and think about healthcare is emerging across the Nordics. Changing demographics and new demands from citizens, private actors, and public institutions indicate that a shift towards preventive and proactive care is crucial. We must ensure that healthcare systems in the Nordics continue to provide excellent care and position the Nordics as leaders for the rest of the world as we draw closer to an uncertain future.»

På hvilken måte kan teknologi bidra til å vedlikeholde velferdsmodellen i Norden og fortsette å levere helsetjenester i verdensklasse til alle innbyggere?

Følg med på EHiN-Webinaret 10. mai kl 10:00-11:30.

Deltakere:

  • Tuva Moflag, Arbeiderpartiet
  • Nicholas Wilkinson, SV
  • Camilla Strandskog, Høyre
  • Tarje Bjørgum, Abelia
  • Mina Gerhardsen, Nasjonalforeningen for folkehelse
  • Jo Cranner, Sykepleierforbundet
  • Aron Szpisjak, Nordic Health 2030, Copenhagen Institute for Futures Studies
  • Patrick Henry Gallen, Nordic Health 2030, Copenhagen Institute for Futures Studies

    * Jo Cranner er til daglig ansatt i Sykepleierforbundet, men skriver denne kronikken på personlig tittel.
Scroll til toppen