Beate Kristiansen

Beate jobber som terminolog (seniorrådgiver) i direktoratet for e-helse i avdeling helsefaglig kodeverk og terminologi. Bente har bakgrunn som sykepleier og har en master i helse- og sosialinformatikk fra Universitetet i Agder.