Bente Christensen

Bente Christensen er senior rådgiver i Norsk Sykepleierforbund.  Hun kommer fra Helse Nord hvor hun har sin kliniske praksis som sykepleier, oversykepleier og avdelingsleder ved Universitetssykehuset i Nord Norge Tromsø. Bente har også bakgrunn fra Nasjonalt senter for Telemedisin og Samhandling, og som prosjektleder for pasientforløp i Helse Nords implementeringsprogram for elektronisk pasientjournal og kurve (FRESK).