Bent A. Larsen

Bent Asgeir Larsen er spesialist i allmennmedisin og fastlege i Halden. Han har siden 2010 vært medisinsk rådgiver for utvikling av kjernejournal og er nå klinisk forvalter og medisinsk fagansvarlig for kjernejournal.