Peter Dietrich Jost

Peter Dietrich Jost er spesialist i allmennmedisin. Han er redaktør for Norsk Helseinformatikk AS. Jost er medlem av The Royal College of General Practitioners, UK (MRCGP) og Dr.med. (Tyskland).