EHiN Webinar – Forskning og helsenæring

1. desember 2020

Et nytt EHiN webinar avholdes den 10. desember, der temaet er: Forskning og helsenæring.

– Åpent for alle
– 10.30-12
– Registrering er ikke nødvendig.

Streames her: https://ehin.no/2020/ehinwebinar/


Forskningsrådet ønsker bedre samarbeid mellom helsenæring og forskningsinstitusjonene. Er næringsliv og forskning og god kombinasjon?

– I den helt ferske IMPRESS-studien fra OUS ser man på genprofilen til kreftpasienter, og matcher dem med såkalte off-label-medikamenter (medikamenter som i utgangspunktet ikke er godkjent for deres sykdom).

I forbindelse med studien skal det både bygges opp nasjonal infrastruktur for å håndtere store mengder helsedata om svulstens genetikk, og det er innledet samarbeid med 14 legemiddelfirmaer som blir bedt om å bidra med medisiner.

Med Sigbjørn Smeland, klinikkleder Kreftklinikken
– det norske selskapet Ledidi tilbyr en skybaset løsning for innhenting og analyse av helsedata for klinisk forskning.

Med Einar Martin Aandahl, daglig leder Ledidi

– Nasjonalt senter for e-helseforskning.
Med Line Linstad, seniorrådgiver og forsker

– kreftforskning og IKT.
Med Ketil Widerberg, administrerende direktør Oslo Cancer Cluster»

– kort oppsummering og evaluering EHiN 2020 og planer videreMeld deg på vårt nyhetsbrev her: https://ehin.no/nyhetsbrev/

Før webinaret avholder IKT-Norge et eHelseforum.

– Digitalt
– Åpent for IKT-Norgemedlemmer
– kl. 9 – 10.30
– Egen agenda (besøk: www.ikt-norge.no)