FASIT: UTSTILLERQUIZ 2020

13. november 2020

Hvilket år startet EHiN?

 • 2014
 • 2015
 • 2017

Hvem startet EHiN?

 • Norway Health Tech og Helsedirektoratet
 • Abelia og Sykepleierforbundet
 • IKT-Norge og Helse- og omsorgsdepartementet

Direktoratet for e-helse er et fag- og myndighetsorgan underlagt:

 • Helsedirektoratet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helsetilsynet

What is the name of PHILIPS Interoperability solution?

 • Duocare
 • Forcare
 • Intercare


How much time (per month and ward) can the Medanets mobile solution release for the nurses’ mostimportant task, caring for the patients?

 • 50 hours
 • 100 hours
 • 300 hours


Hvem bruker løsninger for digitale helsetjenester fra CheckWare?

 • eHelsedepartementet
 • Journalleverandører
 • Sykehus, klinikker og kommuner

Hvor mange medlemsbedrifter har Oslo Cancer Cluster? *

 • ca. 10
 • ca. 50
 • ca. 90

Hvor mange år på rad har Sectra vunnet «Best in KLAS» for høyest kundetilfredshet på PACS, løsning for lagring, distribusjon og presentasjon av medisinske bilder?

 • 5 år
 • 6 år
 • 7 år

Hva er visjonen til Norsk Helsenett?

 • Et samlet Helse-Norge
 • Vi knytter Helse-Norge sammen
 • Tlgjengeliggjøre helseinformasjon og digitale tjenester- trygt, enkelt og relevant

Hvor mange sluttbrukere har DIPS på sine journalsystemer i dag?

 • 50 000
 • 150 000
 • 300 000


Hva er Swedlocks «slogan» for vår digitale låsplattform?

 • Nøkkelen til kommunen
 • Nøkkelen til Byen
 • Nøkkelen til alt


Hva heter helsestasjonen som blir demonstrert i videoen «Visiba Care på mindre enn 2 min»?

 • Helsestasjon Ugle
 • Visiba Helsestasjon
 • E-helsestasjon


Tellu er leverandør av følgende løsninger til helsesektoren:

 • Velferdsteknologi
 • Velferdsteknologi, digitalt tilsyn, digital hjemmeoppfølging & integrasjonsplattform
 • Integrasjonsplattform


Hva inkluderer den nye Microsoft Cloud for Healthcare?

 • Tjenester fra Microsofts Power Platform spesifikt for helse
 • En erstatning for Dynamics 365 Healthcare Accelerator
 • Tjenester fra Microsoft 365, Power Platform, Dynamics 365 og Microsoft Azure knyttet sammen i Common Data Platform tilpasset helse


Finland has more healthcare startups per capita than any other country?

 • True
 • Might be
 • Don’t think so

Who are the facilitators behind “Gründerpaviljongen»?

 • Main sponsors of EHiN
 • The clusters Norwegian Smart Care Cluster and Norway Health Tech together with Innovation Norway
 • No facilitator, innovators are responsible themselves

Hvor mange ansatte har Norsk helsenett?

 • ca. 100
 • ca. 700
 • ca. 2000