Hilde Walter Moland

Hilde Walter Moland har lang og bred erfaring fra IT bransjen innen salg, logistikk og tjenester. Hun har også erfaring fra store endringsprosjekter i TietoEVRY og privat sektor. Siden 2016 har Hilde vært ansatt i TietoEVRY, hvor hun har innehatt lederroller innen leveranse og salg, og er fra 1. oktober ansvarlig for TietoEVRY sin Helsesatsning.