Jan Helge Norekval

Jan Helge Norekval har arbeidet som prosjektleder og virksomhetsarkitekt innen e-helse siden 1992, de siste 12 årene i Helse Vest med hovedfokus på kliniske løsninger. Foruten aktiviteten i Helse Vest, er Jan Helge også leder av det Interregionale arkitekturutvalget for spesialisthelsetjenesten.  Jan Helge er utdannet Cand.polit. med hovedfag i Informasjonsvitenskap.