Johan Ronæs

Johan Ronæs har bakgrunn fra blant annet oppstarten av megasuksessen Finn.no og fra Posten. For et drøyt år siden sluttet Johan Ronæs som IT-direktør i Skatteetaten for å overta det han mener er Norges kuleste jobb- administrerende direktør i Norsk Helsenett.

Statsforetaket sørger for sikker samhandling i helsesektoren gjennom å utvikle, forvalte og drifte nasjonale e-helseløsninger og infrastruktur. Norsk helsenett har de siste årene hatt stor vekst i både oppgaver og ansatte. Fra 1. januar gikk Norsk helsenett over i en ny rolle som nasjonal tjenesteleverandør av e-helseløsninger for å bidra til mer effektive og sammenhengende helsetjenester for innbyggerne.