Petter Hurlen

Petter Hurlen er overlege og leder av Enhet for klinisk informatikk ved Akershus Universitetssykehus. Han har arbeidet i grenselandet mellom medisin og IKT i mer enn 40 år både nasjonalt og internasjonalt. Han er i dag sekretær for International Medical Informatics Association (IMIA)