Sigrid Bratlie

Sigrid Bratlie er utdannet molekylærbiolog ved University of Glasgow og Imperial College London i Storbritannia. Hun har en Phd fra Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet i Oslo, et arbeid som ble tildelt H.M Kongens Gullmedalje i 2015. Sigrid jobber nå blant annet som spesialrådgiver i Kreftforeningen, hvor hun følger utviklingen innen bioteknologi og helse tett, og setter fokus på både de vitenskapelige og politiske sidene ved dette. Hun bruker mye tid på å formidle kunnskap om bioteknologi til alt fra akademikere og byråkrater til skoleelever og mannen i gata, blant annet i sin nye bok Fremtidsmennesket. Sigrid er særlig opptatt av hvordan bioteknologi kan gjøre verden til et bedre sted ved å fremme bærekraftig utvikling, bedre folkehelse og redusere sosiale forskjeller.