Tenna Korsbek Andreasen

Tenna har i 13 år jobbet for å tilrettelegge og opprette partnerskap på tvers av privat og offentlig sektor og på tvers av fagområder. Disse partnerskapene har som mål å drive eller støtte innovasjonsaktiviteter som tar sikte på å løse utfordringene i helsevesenet. De siste fire årene har hun jobbet som administrerende direktør for utviklings- og innovasjonsplattformen Medtech Innovation Consortium (www.mtic.dk), som er en ideell organisasjon som har som mål å skape muligheter for fornyelse og endring på tvers av kommuner, sykehus og helsesektoren og samtidig støtte vekst og utvikling i selskaper. Et av hovedverktøyene for dette er offentlig-privat innovasjon (OPI). I tillegg sitter Tenna i flere danske paneler og prosjektstyringsgrupper, der fokuset er på utvikling av teknologiske løsninger og produkter for helsevesenet.