Dagny Meltvik

Helseetaten, Oslo kommune

Dagny Meltvik er seksjonsleder for Velferdsteknologi i Helseetaten i Oslo kommune. Hun har tidligere vært prosjektleder for Oslo kommunes satsning på Velferdsteknologisk knutepunkt i samarbeid med Norsk helsenett, Direktoratet for e-helse og flere andre kommuner. Dagny er utdannet sosiolog og opptatt av fremtidsrettet offentlig tjenesteutvikling. Hun har jobbet med forvaltning og videreutvikling av systemer innen ehelse i Oslo kommune de siste 8 årene.