Eirik Hafver Rønjum

Conteir
Eirik Hafver Rønjum er daglig leder og rådgiver i Conteir. Han har jobbet med kodeverk og terminologi i en årrekke, og har den siste tiden fokusert mest på SNOMED CT. Eirik er mest interessert i hvilke muligheter terminologien gir til å endre helsetjenesten – i følge ham selv er det mange.
Eirik har vært arkitekten for innføring av SNOMED CT på den nasjonale innbyggerportalen Helsenorge.no, den digitale innholdsplattformen til Helsedirektoratet og nye Helsebiblioteket.no. Eirik er også rådgiver og SNOMED CT-arkitekt i Program for felles språk i regi av Direktoratet for e-helse.