Fredrik Glorvigen

Norsk Helsenett SF

Fredrik Glorvigen, avdelingsdirektør helseanalyseplattformen i Norsk Helsenett SF.