Harald Hjelde

Bærum kommune

Harald Hjelde er ansatt i Bærum kommune, der han begynte i 2015 som direktør for digitalisering og IT. Han er utlånt til KS som prosjektleder for Felles kommunal journal. Før han begynte i kommunesektoren har Harald jobbet med ulike sider av digitalisering og IKT i finans- og forsikringsbransjen siden 1980.