Heidi Blengsli Aabel

Checkware

Heidi Blengsli Aabel er administrerende direktør i Checkware.

CheckWare er utviklet spesielt for klinikker som ønsker å tilby digital selvrapportering til pasientene for å følge opp pasientens helsesituasjon, tilby egenmestring til pasientene og måle pasiententrapportert behandlingsutfall.

Løsningen er i bruk hos de fleste helseforetak i Norge. Frem til nå har over 250.000 pasienter benyttet CheckWare-løsningene i Norge og England. Det er ingen tvil om at de har kommet langt allerede, men Blengsli Aabel er klar på at de har store ambisjoner både i Norge og internasjonalt.