Janne Dugstad

Universitetet i SørØst Norge
Janne Dugstad leder Senter for helse og teknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Hun er optiker med klinisk mastergrad, har utdanning innen innovasjon og ledelse, og doktorgrad i personorientert helsearbeid. Janne forsker på digital transformasjon med vekt på design og implementering av helse- og velferdsteknologitjenester. Hun fokuserer på faktorer som hemmer og fremmer implementering, effekten av samskapende prosesser mellom brukere, leder og ansatte i helse- og omsorgstjenesten, IT-tjeneste, teknologileverandører og forskere, samt kompleksitet i slike partnerskap. Janne leder partnerskapet HelseHub (www.helsehub.org) i Drammensregionen, samt masterutdanningen Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester.