Kirsten Petersen

Helsedirektoratet
Moderator

Kirsten Petersen, prosjektleder Helsedirektoratet. Hun er utdannet sykepleier, helsesøster, mellomfag sosiologi og master i helseinformatikk. Har i flere år vært medlem av NUFA og har bred erfaring på ehelse-feltet som prosjektleder ved Ahus, Norsk Helsenett og Helsedirektoratet.