Laura Laukeland Kleiven

PA Consulting

Laura Laukeland Kleiven er utdannet siviløkonom, og jobber i PA Consulting som konsulent. Via PA Consulting jobber Laura som innovasjonsrådgiver i InnoMed, et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon innen helsesektoren. Som innovasjonsrådgiver leder hun flere pågående InnoMed prosjekter, og særlig prosjekter med fokus på hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging. Laura har god erfaring som veileder i tjenesteinnovasjon, endringsledelse og gevinstrealisering i helse-og omsorgssektoren. Hun har videre dyp erfaring med å bistå prosjekter med forankring og samhandling på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten.