Lene Sælen

Friskus

Lene Sælen startet i 2017 selskapet Friskus sammen med kollega Sigrid Petersson Nedkvitne med et mål om å gjøre det enklere å delta på aktiviteter, og enklere å bidra som frivillig i sitt lokalsamfunn. Friskus har siden da vokst til 8 fast ansatte og nettsiden friskus.com brukes i mer enn 30 norske kommuner, og samler aktivitetstilbud og arrangører på tvers av frivillighet, næringsliv og det offentlige. Friskus utvikler og leverer også løsning for Fritidskortet  – en viktig satsing for å styrke barn og unges deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter.

I tillegg til doktorgrad i energifysikk og modellering har Lene bred arbeidserfaring innen bl.a. anvendt forsking og undervisning, ledelse, rådgivning og utvikling.