Line A. Sæle

Folkehelseinstituttet

Line A. Sæle er virksomhetsarkitekt hos Folkehelseinstituttet. Hun har sittet som leder av HL7 Norge siden 2014, og har vært involvert i HL7 International i mange år – både som medlem av styret og som co-chair i Patient Administration Work Group. Hun sitter nå også som co-chair i International Council i HL7 og styremedlem i HL7 Europa.

Hun har i mange år kjempet for bruken av internasjonale standarder i helsevesenet, og har vært en del av samhandlingsstanden ved EHIN i en årrekke. I år ønsker hun å fokusere videre på bruken av HL7 FHIR og SMART on FHIR.