Lucie Aunan

Direktoratet for e-helse

Lucie Aunan, ny direktør for divisjon samhandling i Direktoratet for e-helse.