Marit Larsen Haarr

Norsk Helsenett SF

Marit Larsen Haarr kom til Norsk Helsenett SF som personvernombud i mars 2021. Hun har lang erfaring med personvern, teknologi og helse med bakgrunn fra Direktoratet for e-helse/Helsedirektoratet, privat advokatvirksomhet og in-house rådgivning i IT-bransjen. Hun leder arbeidsgruppen for Schrems II i NHN og kommer til EHiN for å fortelle om praktisk tilnærming til overføring av personopplysninger ut av EU/EØS.