Martha Therese Gjestsen

Stavanger Universitetssykehus

Martha Therese Gjestsen er postdoktor og forskningskoordinator på SESAM – Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, Stavanger universitetssjukehus. Hun er kreftsykepleier, med master i helsevitenskap og doktorgrad fra Universitetet i Stavanger. Doktorgradsarbeidet fokuserte på hvordan velferdsteknologi kan brukes for å forebygge sykehusinnleggelser for eldre som bor hjemme, og nå jobber hun i flere EU-prosjekter som fokuserer på ulike teknologiske løsninger for personer med demens, samt eget postdoktorprosjekt der vi skal prøve ut en smart robot i sykehjem. Har en grunnoppfatning om hvor viktig det er at utvikling og bruk av e-helse løsninger må være drevet av faktiske behov, at kunnskap om helsesystemet er helt sentralt, og at dialog med bedrifter er avgjørende for å utvikle gode løsninger.