Per-Olav Rusås

HoloCare Presence

Per-Olav Rusås (Dr.scient i mekanikk) er produkteier av HoloCare Presence. Han har 25 års erfaring med produktutvikling innenfor industri, forsvar og helse, samt forskning i akademia. Han trives med å se bruke matematikk benyttet til verdiskapning og nytte.