Stine D. Eivindson

Bærum kommune

Stine D. Eivindson er ansatt i Bærum kommune, og er utlånt som delprosjektleder for løsning og informasjonssikkerhet for Felles kommunal journal. Stine er utdannet sykepleier og har arbeidet flere år i pleie og omsorg. I 2018 begynte hun som forretningsarkitekt på Digitalisering og IT i Bærum kommune. Fra 2019 var hun deltager i KS kjerneteam som arbeidet med å samle kommunenes innspill i arbeidet med Akson.