Terje Jørgensen

Bodø kommune

Terje Jørgensen, Bodø kommune. Han er leder av ehelse teamet ForUT i Bodø kommune, og har lang fartstid fra utvikling, ledelse og digitalisering innenfor telekom og ehelse. Han deltar i flere regionale og nasjonale utvalg og prosjekter, blant annet KS fag- og prioriteringsutvalg, programstyre for digitale pasienttjenester i nord, nasjonalt prioriteringsutvalg for e-helseportefølje (NUIT) og Felles kommunal journal.