Evondos

Evondos er den ledende leverandøren av elektronisk medisineringstjeneste i Norden. Evondos’ unike tjeneste bidrar til økt kvalitet og kostnadsbesparelser for kommunen og hjemmetjenesten. Tjenesten gjør det mulig for mennesker som trenger hjelp til medisinhåndtering, å få riktig medisin til riktig tid og i riktig dose. Dette forbedrer pasientsikkerhet og støtter et selvstendig liv i eget hjem. Tjenesten er basert på avansert teknologi, og består av en medisineringsrobot som plasseres i tjenestemottakers eget hjem, og et tilhørende oppfølgingssystem for helsepersonell. I dag er tjenesten i bruk i mer enn 200 kommuner i Norden.

Nettside: www.evondos.no

Evondos