VAR Healthcare

Hva mener dere er utfordringene til helsesektoren i dag?

Samfunnet står ovenfor  store demografiske utfordringer, stadig flere pasienter med komplekse helsetilstander med avansert hjelpebehov, samtidig som det er illevarslende økende ressursmangel. Vi kan derfor ikke klare oss uten digitale løsninger/e-Helse om vi vil jobbe effektivt og kunnskapsbasert og dermed sikre pasientsikkerhet.  En utfordring vi ser er at det finnes mange enkeltstående digitale systemer/støtteverktøy (apper) som har kort levetid, noen løsninger forblir på pilotstadie og andre systemer blir «liggende i skuffen» uten å brukes.

 

Hvordan kan deres løsninger bidra digitalt?

VAR bidrar til at alle kan jobbe kunnskapsbasert, fordi vi gjør forskningen og beste praksis tilgjengelig raskt og på en praktisk og forståelig måte.  Vanligvis tar det gjennomsnittlig 17 år å implementere ny forskning ut i praksis, men VAR inkorporerer ny kunnskap fortløpende. Tjenesten kan redusere bruken av ressurser på å utvikle og oppdatere interne prosedyrer, og heller fokusere på å implementere beste praksis til beste for pasientene.  Videre er VAR utviklet til å gi praksis god støtte med mest mulig automatisering, gi forslag til aktuelle prosedyrer til en gitt situasjon, bedre integrasjoner med EPJ systemer for en komplett beslutningsstøtte.  VAR kan også integreres med andre digitale systemer som kvalitetssystemer og læringsplattformer.

En kort presentasjon her: VAR på 2 minutter

 

Hva forventer dere fra EHiN?

Vi syns det er viktig å være en del av og synlig i et nettverk som bringer næringsliv, helsevesen og forskningsmiljøene sammen om et felles fokus; digitalisering/e-Helse.  Det kan bidra positivt til samarbeid og videreutvikling.

 

Har dere noe annet dere ønsker å formidle?

Drift og videre innovasjon av VAR har pågått i over 20 år. Det er systematisk arbeid med både faglig innhold og teknologisk plattform/design/funksjonalitet for å sikre kvalitet og effektivitet i helsetjenesten. VAR er godt etablert og fått en nærmest nasjonal status innen både spesialisthelsetjeneste, helse-/omsorgstjenesten og i sykepleiefaglig utdanning. Det gjør at helsetjenesten også er mer beredt på å håndtere uventede hendelser, som f.eks. pandemien vi står i nå.  Stadig flere forskere ser også nytten av å samarbeide med VAR for teste ut og implementere ny kunnskap. Vi syns det er positivt at stadig nye aktører ser at et samarbeid med oss gir en helt unik kommunikasjonsplattform og ønsker både helsemyndighetene, tjenesten og forskingsmiljøer velkommen til samtaler om hvordan vi sammen kan bidra til å oppnå målsetningen: «Making evidence usable»

Jo Cranner_kvadrat